Mantelzorgmakelaar

PREM!UM Life Mantelzorgmakelaar

PREM!UM Life Mantelzorgmakelaar is zelfstandig en onafhankelijk, en heeft geen belang bij de keuzes die door u gemaakt worden. Ik kan u helpen met vragen over zorg, wonen, inkomen, werk en welzijn. Actuele kennis van wet -en regelgeving van de zorgwetten, en mijn lange ervaring in de zorgsector, maken dat ik domein overstijgend de hulpvraag kan inventariseren en u verder kan helpen bij uw keuzes. Mijn inzet als onafhankelijke cliëntondersteuner voor zorgvragers behoort ook tot de mogelijkheden.

Ik maak tijdens het intakegesprek samen met u een overzicht van de knelpunten die er zijn en welke zorg nodig is. Vervolgens bespreek ik met u hoe de zorg voor uw naaste zo geregeld kan worden, dat ook uw dagelijks leven en werkzaamheden zo goed mogelijk door kunnen gaan. Ik kan in overleg regeltaken van u overnemen. Als u zorg ontvangt, en hulp bij het aanvragen en regelen van uw zorg nodig heeft kunt u een beroep doen op mijn inzet als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Sommige gemeenten vergoeden de mantelzorgmakelaar uit Wmo gelden. Werkgevers kunnen de kosten voor inzet van de mantelzorgmakelaar soms ook vergoeden. Ook indien u geen gebruik kunt maken van deze vergoedingen, kunt u vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Een kort telefonisch overleg kost u niets, u heeft geen verwijzing of indicatie nodig.

 

Vragen?

Mantelzorgmakelaar/Onafhankelijk Cliëntondersteuner/Casemanager Mantelzorg
Anne-Marie Nijs-Baartmans
T: 06 38 277 241
www.premiumlife.nl

Pin It on Pinterest