Casemanager oncologie

Steeds meer kankerpatiënten krijgen, soms jaren na afloop van hun behandeling, te maken met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling ervan.  Ze verblijven het grootste deel van het ziekteproces thuis. Hierbij kunnen ze met zorgvragen ook een beroep doen op de eerste lijn. De zorgverleners in de eerstelijn hebben een persoonsgerichte benadering, waarbij behoud van eigen regie en vergroting kwaliteit van leven uitgangspunt is.

 

In het veelomvattende en vaak jarenlange ziekteproces ben ik als casemanager oncologie voor u en uw naasten een betrokken zorgverlener die informatie en emotionele ondersteuning biedt. Daarnaast kan ik een brug tussen huisarts, u, uw naasten en andere zorgverleners zijn.

Als casemanager oncologie volg ik u door het hele proces en ben laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar. Daar waar nodig kan ik u helpen de juiste zorg te vinden en dat ook eventueel voor u regelen. 

Casemanager oncologie
Jolanda Dekker
T: 06-19606907
E: info@munov.nl
www.munov.nl

Pin It on Pinterest