Ergotherapie

Uw ergotherapeut aan huis

Ergotherapie Vlaardingen is een praktijk voor volwassenen en ouderen. Hieronder vindt u meer informatie over de praktijk en de behandelingen voor oncologiepatiënten. In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaatsvinden. Bij werkgerelateerde klachten kan de ergotherapeut ook op uw werk langskomen. Ook in onze praktijk bent u welkom.

Ergotherapie heeft uw dagelijkse activiteiten, zelfredzaamheid en de thuissituatie hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat we bij het formuleren van doelen vragen zullen stellen als: welke activiteiten zijn belangrijk voor u? Welke dagelijkse taken zou u zelf willen blijven doen of weer willen oppakken? En op welke manier kunnen we u helpen comfortabel thuis te blijven wonen?

Door oncologie kunnen er op diverse gebieden beperkingen ontstaan. Zo kunt u lichamelijke beperkingen krijgen, er kunnen cognitieve problemen ontstaan, maar ook verminderde energie kan een grote rol spelen. De ergotherapeut zal samen met u inventariseren waarin u beperkingen ondervindt en gaat dan samen met u op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het trainen van nieuwe vaardigheden, het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten, het aanpassen van uw omgeving of het inzetten van hulpmiddelen. De laatste twee zaken kunnen ook ingezet worden bij terminale patiënten die graag thuis willen blijven wonen.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. De kosten van uw behandelingen tellen mee voor het eigen risico. Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie.

Vragen?

Mocht u twijfelen of uw vraag bij ergotherapie past, schroom niet en neem gerust contact op.

Ergotherapie Vlaardingen
Merel van der Voort
T: 06-12771484
E: merel@ergotherapierotterdam.nl
www.ergotherapievlaardingen.nl
www.bgvlaardingen.nl

Zwanensingel 9
3136 GZ Vlaardingen

Pin It on Pinterest