Ergotherapie

Uw ergotherapeut aan huis
Uw ergotherapeut aan huis of in de praktijk
De ergotherapeut behandelt verschillende doelgroepen, ook oncologie patiënten. Ergotherapeuten kunnen bij u aan huis komen voor een ergotherapeutische behandeling of advisering. Ook kunt u een afspraak maken op de praktijk of in een andere omgeving zoals een werkomgeving. U kunt direct contact met ons opnemen, zowel voor het maken van een afspraak als voor meer informatie

Is ergotherapie iets voor mij?
Een ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden ervaren met het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten als gevolg van lichamelijke en/of psychische problemen. Tevens geven ergotherapeuten voorlichting aan betrokkenen en  mantelzorgers.

Ergotherapie en oncologie
Oncologische problematiek kan verschillende gevolgen hebben. Zo kunnen er lichamelijke en cognitieve problemen ontstaan. De ergotherapeut kan samen met u een gepaste oplossing vinden. Denk hierbij aan het op een andere manier uitvoeren van  activiteiten, het aanpassen van omgeving of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Energie vermindering is een veel voorkomend probleem bij oncologie. Een ergotherapeut kan met u samen een goede verdeling vinden in actie en rust. Tevens kan een ergotherapeut in de terminale fase een belangrijke rol spelen omtrent lighoudingen en het bieden van comfort.

Vergoeding
Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering van de ziektekostenverzekering. De kosten van de behandeling(en) tellen wel mee in het eigen risico. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft kan het zijn dat u recht heeft op meer dan 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact met uw eigen zorgverzekeraar opnemen.

Heeft u vragen of komt u graag met ons in contact?
U kunt direct contact met ons opnemen, zowel voor het maken van een afspraak als voor meer informatie. Wij denken graag met u mee.

De Ergo
Wilhelminastraat 17
3134 CR Vlaardingen
T: 06 46 29 02 64
E: info@de-ergo.nl
W: www.de-ergo.nl

Uw therapeut

Anke Korf-Keijsers – De Ergo

Pin It on Pinterest